JJW SØGER PRAKTIKANTER I Efterårs SEMESTERET.

Vores tilgang til at arbejde med arkitekturen har sit udspring i et ønske om at oparbejde en særlig arkitektonisk adfærd, hvor hjørnest- enene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et yderligere fokus på bæredygtighed
og socialkulturel forståelse. Hos os handler arkitektur altså ikke om én bestemt stil, men snarere om forholdet til kunden og det, vi kal- der arkitektonisk adfærd. En betegnelse, hvis indhold er under konstant udvikling og foran- dring.

Ansøgningsfrist: 28-06-2019
25-04-2019

Søg denne stilling